השפעה של מדינות

Share |

אריאל איילון - 19/6/2008

לאחרונה פורסמו 2 סקרים בינלאומיים שמשכו את תשומת ליבי - האחד עסק באופן שבו אנשים ברחבי העולם תופסים את ההשפעה של מדינות שונות בעולם. האחר פורסם ממש בשבוע האחרון ועסק באופן שבו נתפסים מנהיגים בינלאומיים שונים ברחבי העולם. התמונה, הצפויה למדי יש לומר, הייתה שישראל מדורגת לצד אירן בצורה שבה היא נתפסת בעולם. רק 19% העריכו את ההשפעה הישראלית כחיובית לעומת 52% שהעריכו את ההשפעה הישראלית כשלילית. הממצאים נראו לי מעניינים ונראה לי חשוב להרחיב את המידע כך שיכלול את העמדה הישראלית על מדינות נוספות.

נענו לסקר 716 גולשים מבין גולשי האתר בין ה- 18/4 וה-1/6. מכיוון שסקר זה נערך במסגרת "סקר החודש" הכניסה אליו הייתה חופשית בקרב הגולשים הרשומית באתר והוא לא מייצג את כלל האוכלוסייה בארץ. המידגם נוטה ליותר נשים (67%), יותר צעירים (ממוצע הגיל הוא 29 - יש ייצוג יתר לקבוצות הגיל הצעירות בין 15-40), יותר יהודים (95%) וחילוניים (61%). עם זאת, הרכב האוכלוסיה במדגם מגוון מאוד ומספק תמונה מרתקת על התחושות בקרב האוכלוסיה בישראל בנוגע להשפעה העולמית של מדינות שונות.

ההשפעה של מדינות שונות על העולם

למשתתפים בסקר הוצגה שאלה כללית אחת:
"לדעתך, מה ההשפעה שיש למדינות והיישויות הבאות על המצב העולמי?"
לאחר מכן הוצגה רשימה של מדינות וסקאלת התשובות נעה בין "השפעה שלילית מאוד", "השפעה שלילית", "השפעה נייטרלית", "השפעה חיובית" ו- "השפעה חיובית מאוד".

לצורך הצגת הממצאים באופן פשוט יותר - נעשה איחוד ל-3 קטגוריות - להשפעה שלילית (בגראף להלן - באדום), נייטרלית (בגראף להלן - השטח הלא צבוע באמצע הגראף) וחיובית (בגראף להלן - בירוק). להלן התפלגות התשובות לפי המדינות השונות:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ארה"ב
בריטניה
יפן
גרמניה
ישראל
צרפת
סין
הודו
תורכיה
ירדן
מקסיקו
רוסיה
מרוקו
ערב הסעודית
ונצואלה
מצרים
לבנון
סוריה
הרש"פ
אירן


כפי שניתן לראות בגראף - האוכלוסיה במדגם נוטה לראות את ההשפעה האמריקאית כחיובית מאוד, בניגוד למגמה העולמית שנוטה לראות את ההשפעה האמריקאית כשלילית למדי. חלק די משמעותי במדגם (כ- 28%) תופס את ההשפעה הישראלית כשלילית, כאשר ניתוח לפי רמת דתיות מצביע על כך שהתפיסה שכיחה פחות ככל שרמת הדתיות עולה - כך 32.5% מכלל החילוניים חשבו שההשפעה הישראלית היא שלילית, לעומת 15.7% בלבד בקרב הדתיים. כפי שניתן לראות ובאופן צפוי למדי, ההשפעה של אירן ושל הרשות הפלסטינית נתפסת כשלילית ביותר.

ניתוח גורמים שנערך על התוצאות מצביע על כך שהציבור נוטה לתפוס מדינות בצורה "קבוצתית" וניכרת חלוקה ל- 6 קבוצות:

  • מדינות ערב פרו-מערביות: ירדן, תורכיה, מרוקו, מצרים, ערב הסעודית
  • מדינות ערב אנטי-מערביות: אירן, סוריה, לבנון והרשות הפלסטינית
  • מדינות אירופה: בריטניה, צרפת וגרמניה
  • מעצמות מזרחיות: רוסיה, סין ויפן
  • מדינות לטיניות: מקסיקו וונצואלה
  • הברית הניאו-שמרנית: ישראל וארה"ב

הקשר בין תפיסות ההשפעה של מדינות ומימדים פסיכולוגיים

מכיוון שאני חוקר שמתעניין בסוגיות של זהות חברתית, נראה לי מעניין לבחון את הקשר בין התפיסה של ישראל ומימדים של רווחה נפשית. היותנו ישראלים מהווה במידה כזו או אחרת מרכיב חשוב בזהות החברתית שלנו. אם הזהות החברתית נתפסת כשלילית (אם ישראל נתפסת כמשפיעה לרעה על המצב העולמי), אני מצפה לכך שזה יפגע ברווחה הנפשית ולהפך. ואכן כאשר בחנתי את הקשר בין התמיכה במקבצי המדינות וממדים של רווחה נפשית נמצאו מספר קשרים מעניינים. המתאמים מפורטים בטבלה הבאה:

  מדינות ערב פרו-מערביות מדינות ערב אנטי-מערביות אירופה המערבית המעצמות המזרחיות מדינות לטיניות הברית הניאו-שמרנית
יחסים חיוביים 01. 02.- 03. 14. 06. *25.
אוטונומיה 12. 11.- *20. 01. 05. 07.
תחושת שליטה 03. 07.- *20. *20. 15. *19.
התפתחות 04. 16.- 09. 06. 08. 13.
מטרה בחיים 01.- 07.- 14. *25. 14. *28.
קבלה עצמית 03. 02. *27. *18. 06. *28.
*המתאמים המודגשים מובהקים סטטיסטית

כפי שציפיתי המתאמים מצביעים על כך המשיבים הנוטים לראות את הפעילות של ישראל וארה"ב באופן חיובי יותר גם נוטים לדווח על יחסים חיוביים יותר עם אחרים, תחושת שליטה גבוהה יותר, תחושה של מטרה בחיים חזקה יותר ותחושה חזקה יותר קבלה עצמית. מתאמים אלו נבחנו גם אל מול המדינות האחרות ונמצאו מתאמים משמעותיים נוספים, כך למשל, המשיבים הנוטים לראות בפעילות של מדינות אירופה כחיובית נטו לדווח על מידת אוטונומיה, תחושת שליטה וקבלה עצמית גבוהות יותר. המשיבים הנוטים לראות בפעילות של המעצמות המזרחיות כחיובית ביותר לעולם נטו לדווח גם על רמת שליטה, מטרה בחיים וקבלה עצמית גבוהות יותר. עם זאת, לגבי המדינות האחרות, אני לא יודע להסביר מדוע אנשים התופסים בצורה חיובית יותר את המעצמות המזרחיות נוטים גם לדווח על תחושה חזקה יותר של מטרה בחיים... (אשמח לרעיונות והסברים בדיון בפורום)

חשוב לציין שאין קשר בין המימדים של רווחה נפשית והתפיסה של המדינות הערביות. על כן, נראה לי חשוב לנסות ולחפש מימדים אחרים שעשויים להתקשר לתפיסה חיובית של גוש המדינות הערביות האנטי-מערביות. לפיכך חשבתי לבדוק את הקשר בין התפיסה של מדינות והאמונות בנוגע למוסר:

  מדינות ערב פרו-מערביות מדינות ערב אנטי-מערביות אירופה המערבית המעצמות המזרחיות מדינות לטיניות הברית הניאו-שמרנית
אידיאליזם 11.- 05.- 02. 10. *23. 13.
רלטיביזם 06. *26. 04.- 09. 18. 07.
*המתאמים המודגשים מובהקים סטטיסטית

אפשר לראות בטבלה שרק 2 מתאמים משמעותיים מבחינה סטטיסטית:

  • הקשר בין אמונה באידיאליזם ותפיסה חיובית יותר של מדינות לטיניות: זאת אומרת שככל שאנשים מאמינים יותר באידיאליזם (שיש את הדרך הנכונה לעשות את הדברים) יש תפיסה חיובית יותר של המדינות הלטיניות (אולי בהשפעתו של ניצן הורוביץ )
  • הקשר בין אמונה ברלטיביזם ותפיסה חיובית של מדינות ערב אנטי-מערביות: זאת אומרת שככל שאנשים מאמינים יותר ברלטיביזם (האמונה שאין התנהגות מוסרית שנכונה לכל המקרים) הם נוטים לתפוס בצורה חיובית יותר את המדינות האנטי-מערביות
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 73787.04 שניות.