אישיות

Share |

שימו לב: שאלונים אלו אינם חלק מסקרי הצרכנות ואינם מזכים בתגמול כספי

"הפסיכולוגיה של האישיות היא ענף בפסיכולוגיה החוקר תהליכי אישיות והבדלים בין-אישיים - מה שהופך אותנו לאנשים ייחודים" (מתוך הויקיפדיה). בשאלונים הבאים תקבלו התייחסות לשני סוגי דגשים בפסיכולוגיה של האישיות, זו המבקשת ליצר תמונה קוהרנטית של הפרט (שאלון האישיות) וזו המבקשת לחקור את ההבדלים בין אנשים. באופן מעשי שתי הגישות יוצרות תמונה מקיפה של האדם וייחודו.

"מלבד האישיות, מה יש בכלל? קצת בשר ועצמות; אוסף פרטי סטאטיסטיקה משפטית, לכל היותר, אבל בוודאי לא יצור אנושי."
(מתוך זן ואמנות אחזקת האופנוע / ר. פירסיג)

הפרספקטיבה של הזמן

בשאלון 56 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 11 דקות. 2258 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

חוסן נפשי

בשאלון 25 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3020 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

קושי בהבעה רגשית

בשאלון 20 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 2485 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

ויסות רגשי

בשאלון 36 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 7 דקות. 1523 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 4 נקודות (4+).

שליטה ברגשות

בשאלון 56 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 11 דקות. 3629 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

שאיפות

בשאלון 105 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 21 דקות. 4002 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 6 נקודות (6-).

נטיות סיבתיות

בשאלון 36 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 8 דקות. 3256 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

משמעות בחיים

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 4250 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 6 נקודות (6-).

הכרת תודה

בשאלון 6 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 1 דקות. 3473 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

השראה

בשאלון 8 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 3235 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

בהירות מושג העצמי

בשאלון 12 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3488 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

התמודדות עם דחפים

בשאלון 23 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3235 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אישיות (מקוצר)

בשאלון 50 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 10 דקות. 5190 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

העצמה עצמית

בשאלון 39 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 8 דקות. 3167 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

עוצמות חותם

בשאלון 216 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 43 דקות. 2934 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

מודעות להוויה

בשאלון 15 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3156 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

יציבות ההערכה העצמית

בשאלון 15 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3858 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

הכוונה עצמית

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 3492 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

שליטה עצמית

בשאלון 13 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3689 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ערכים - שוורץ

בשאלון 57 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 12 דקות. 3411 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

נדיבות

בשאלון 34 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 7 דקות. 3229 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אמביוולנטיות

בשאלון 18 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3599 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

צורך בקוגניציה

בשאלון 18 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3839 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

השוואה חברתית

בשאלון 11 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 3 דקות. 3732 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

צרכים

בשאלון 24 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 5217 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

תחרותיות

בשאלון 20 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 4 דקות. 3535 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

תחומי עניין

בשאלון 180 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 36 דקות. 4475 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 6 נקודות (6-).

העצמי החברתי

בשאלון 24 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3604 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ניטור עצמי

בשאלון 25 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3214 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

מודעות עצמית

בשאלון 23 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 5 דקות. 3738 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

ייחוס סיבתיות

בשאלון 96 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 19 דקות. 2837 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יזכה אותך ב- 2 נקודות (2+).

תכונות של אינטלגנציה רגשית

בשאלון 63 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 12 דקות. 6622 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

חיפוש ריגושים

בשאלון 30 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 6 דקות. 3742 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

הערכה עצמית

בשאלון 10 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 2 דקות. 5546 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

ערכים

בשאלון 45 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 9 דקות. 3236 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 3 נקודות (3-).

אישיות

בשאלון 300 שאלות והזמן הממוצע הלוקח למלא את השאלון הוא 60 דקות. 6794 אנשים ענו על שאלון זה עד כה. ניתן יהיה לקבל משוב אישי לשאלון זה מייד לאחר שתסיימו למלא את השאלון. מענה על שאלון זה יחייב אותך ב- 9 נקודות (9-).

ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 40692.29 שניות.