להתפשט למען האומנות - צילומיו של ספנסר טוניק

Share |

איילת הדס ואריאל איילון - 12/4/2010

רקע

הצלם ספנסר טוניק הינו אמן וצלם אמריקאי ממוצא יהודי שהתפרסם בעקבות מייצגי העירום ההמוניים שהוא מצלם בכל רחבי העולם. לאחר שנודע כי טוניק צפוי להגיע בקרוב לישראל על מנת לצלם גם כאן מייצג עירום, נשמעו בארץ דעות שונות כלפי יצירתו וכלפי הצילום אותו הוא מתכנן לערוך.

לכן, בסקר החודש הנוכחי רצינו לבדוק מה דעתכם על צילומיו של טוניק ובפרט על המייצג אותו הוא מתכנן לצלם בארץ.

המדגם

הסקר היה פתוח לאורך שלושת השבועות האחרונים, ונענו לו 1073 משתתפים. כברוב המקרים, בסקר ייצוג יתר לנשים (61% לעומת 39%). מבחינת הפיזור הגיאוגרפי של המשיבים, 48% הינם תושבי המרכז, 11% תושבי מחוז ירושלים, 25% תושבי חיפה והצפון, 14% תושבי הדרום ו-2% תושבי יהודה ושומרון, וכצפוי ישנו ייצוג יתר ליהודים (93%) על פני בני הדתות האחרות. ההתפלגות לפי היחס לדת מצביעה על ייצוג יתר קל לחילונים על פני מסורתיים וחרדים (62% חילונים, 20% מסורתיים, 13% דתיים ו-5% חרדים).

כמו סקרים קודמים שנערכו במסגרת "סקר החודש", גם הסקר הנוכחי היה פתוח לגולשים רשומים בלבד, ולפיכך הוא אינו סקר מייצג של האוכלוסיה.

האם הישראלים מוכנים להתפשט?

בשאלה הראשונה שבסקר, התבקשו המשתתפים לענות האם הם עצמם היו מוכנים להשתתף במייצג של טוניק בארץ ולהצטלם בעירום. כפי שניתן לראות בגרף, כשלושה רבעים מתוך כלל המשיבים השיבו כי לא היו מוכנים לעשות זאת לעומת כ-16% שכן היו מוכנים לעשות זאת.

תוצאות בקרב כלל המשיבים
  15.8%
  73.8%
  10.3%
מוכנים להצטלם בעירום
לא מוכנים להצטלם בעירום
לא יודעים אם היו מצטלמים

כפי שהיה ניתן לשער, הנטייה לדת של המשיבים היתה גורם שהשפיע רבות על התשובה לשאלה זו - ככל שרמת הדתיות של המשיבים היתה גבוהה יותר, כך שיעורי ההסכמה להשתתף בצילום היו נמוכים יותר. כלומר, בעוד ש-20% מהחילונים דיווחו שהיו מסכימים להצטלם, רק 14% מהמסורתיים, 5% מהדתיים ו-2% מהחרדים אמרו כך. נראה גם שהאמונה פותרת את הדילמה שבסוגיה, שכן גם שיעור המתלבטים (אלה שהשיבו "לא יודע") ירד משמעותית בקרב הקבוצות הדתיות יותר.

ומי מסכים יותר להצטלם בעירום, גברים או נשים? על פי התוצאות, נראה כי בצילומו של טוניק יהיה רוב גברי. בעוד ש-24% מהגברים הביעו הסכמתם להצטלם, רק כ-10% מהנשים דיווחו שיסכימו לכך.

תוצאה שיכולה להיות מפתיעה קשורה לגילם של המסכימים להצטלם בעירום. שיעורי ההסכמה הגבוהים ביותר נמצאו בקרב גילאי 40-50 (19%). מנגד, שיעורי ההסכמה הנמוכים ביותר הופיעו דווקא בקצות סקאלת הגילאים, אצל בני ה-50 ומעלה (15%) ואצל הצעירים מגיל 20 (12% בלבד).

ואילו עוד מאפיינים יש למסכימים?

מעבר לניתוח הנתונים על פי נטייה לדת, מין וגיל, נמצאו גם קשרים מעניינים בין הנטייה להסכים להשתתף בצילום העירום לבין מאפיינים אישיותיים והתנהגותיים שונים הקיימים אצלנו במערכת:
שלא במפתיע, הסכמה להשתתף בצילום נמצאה קשורה בקשר חיובי לעמדות מתירניות כלפי מין ולסגנון אהבה משחקי, כמו גם לנטייה לחפש ריגושים שונים – בין אם חיפוש סכנה, לקיחת סיכונים מחושבים או אימפולסיביות. מעניין לציין כי אנשים שהביעו הסכמתם להשתתף נמצאו גבוהים יותר גם במדדים של בדידות קולקטיבית ואף של רברבנות.
יחד עם זאת, נמצאו גם קשרים הפוכים בין ההסכמה להשתתף בצילום לבין מאפיינים אישיותיים והתנהגותיים. כפי שניתן היה לצפות, אנשים שמסכימים להשתתף הם גם פחות זהירים ופחות נוטים להימנע מקשר עם אחרים...

אומנות או פורנוגרפיה

בשאלה השנייה בסקר נשאלו המשיבים האם לדעתם העירום בעבודותיו של טוניק הינו אומנות ראויה, פורנוגרפיה זולה או לחילופין – משהו אחר. מרבית המשיבים (44%) סברו כי מדובר באומנות, אך לא פחות מ-27% סברו כי מדובר בפורנוגרפיה זולה.

בדומה לשאלה הקודמת, גם בשאלה זו למשתנה הנטייה לדת היה השפעה דרמטית על התוצאות. בעוד שמרבית החילוניים (57%) וחלק ניכר (35%) מהמסורתיים ציינו כי לדעתם זוהי אומנות ראויה, כ-72% מהדתיים ו-84% מהחרדים ציינו כי מדובר לדעתם בפורנוגרפיה.

מעניין לציין כי דווקא בקבוצות הגיל המבוגרות (בני 40 פלוס, ראו בגרף) נצפתה שיעור המשיבים שסבורים כי מדובר באומנות ראויה היה הגבוה ביותר. קבוצות גיל אלו נתפסות לא פעם כשמרניות יותר מהצעירים, אך ממצאים אלה מציעים כי אולי דווקא עם הגיל מגיעה גם פתיחות.

האמונה כי מדובר באומנות ראויה על פי קבוצות גיל
  41.9%
  40.2%
  43.8%
  46.6%
  48.8%
מתחת ל-20
20-29
30-39
40-49
גילאי 50 ומעלה

למרות הכל, יש לאפשר את הצילום בישראל

לאור הקריאות שנשמעו למנוע מטוניק לקיים את הצילום אותו הוא מתכנן לקיים בישראל, נשאלו המשתתפים האם לדעתם יש למנוע את הפקת הצילום בארץ. על פי הסקר, 28% סבורים כי יש למנוע את הצילום, בעוד ש-63% סבורים השיבו שאין למנוע זאת (9% הביעו עמדה ניטרלית).

גם כאן אין הפתעות מבחינת הנטייה לדת. כ-71% מהדתיים ו-87% מהחרדיים ציינו כי יש למנוע את הצילום, לעומת 13% בלבד מהחילונים. גם בשאלה זו משתנה הגיל מעניין. השיעור הגבוה ביותר של המאמינים כי יש למנוע את הצילום נמצא דווקא בקרב קבוצת הגיל הצעירה ביותר (מתחת לגיל 20), 39%. שיעור זה הולך ויורד עם הגיל, כאשר בקבוצת הגיל המבוגרת ביותר (בני 50 פלוס) רק 21% תומכים במניעת הצילום.

ההשפעה הציבורית של הצילום - שלילית, חיובית או כלל לא קיימת?

למרות כל ההד התקשורתי, מרבית המשיבים (45%) ענו כי לדעתם לצילום, במידה ויתקיים בארץ, לא תהיה כל השפעה ציבורית. עם זאת, כשליש מהמשיבים (32%) ענו כי הם מאמינים שהצילום יתרום להשחתת הערכים והמוסר בארץ. רק 23% ציינו שלדעתם הצילום יציג את ישראל באור חיובי וישפר את תדמיתנו בעולם.

מתוך הממצאים עלה כי ככל שרמת הדתיות עולה, כך גם שיעור המאמינים כי הצילום יתרום להשחתת הערכים עולה. כמו כן, עם העלייה בגיל נמצאו שתי מגמות – האחת, ירידה בשיעור המאמינים בהשפעה שלילית של הצילום, והשנייה עליה בשיעור המאמינים שלצילום בכלל לא תהיה השפעה כלשהי. ניתן להציע כי עם העלייה בגיל, דילמות כאלה מקבלות קצת יותר פרופורציה.

לסיכום

תוצאות הסקר הצביעו על כך שרוב המשיבים עדיין שמרנים מטבעם, ולא מוכנים להתפשט בשביל האומנות. עם זאת, על פי ממצאי הסקר קיימת תמיכה עקרונית ביצירתו של טוניק – מרבית המשיבים ציינו כי אין למנוע את קיום הצילום בארץ וכי לדעתם מדובר באומנות ראויה.

אז מי בכל זאת ישתתף בצילום של טוניק בארץ? ראשית, חילונים. ניתוח התוצאות הראה כי דפוס המענה של המשיבים מושפע בצורה חזקה מנטייתם לדת. כפי שניתן היה לשער מראש, שיעורי ההסכמה להשתתף בצילום כמו גם שיעורי התמיכה ביצירתו של טוניק היו גבוהים בקרב חילונים וירדו בצורה דרמטית בקרב המשיבים הדתיים והחרדים. שנית, גברים. בסקר נמצא כי שיעור ההסכמה של גברים להשתתף בצילום היה גבוה כמעט פי 2.5 משיעור ההסכמה של נשים.
לבסוף, הפתעה נצפתה דווקא מכיוון משתנה הגיל. דווקא בקבוצות הגיל המבוגרות יותר, נמצאה תמיכה רבה יותר באומנותו של טוניק ובמטרת ביקורו בארץ. נראה כי השמרנות המיוחסת לא פעם למבוגרים פינתה את מקומה לפתיחות כלפי אומנות קצת אחרת.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 80657.57 שניות.