שרה מול העוזרת... מי אומרת אמת?

Share |

איילת הדס ואריאל איילון - 14/3/2010

רקע

לאחרונה כותרות החדשות עסקו רבות בתביעה המתוקשרת של עובדת משק הבית הגב' ליליאן פרץ כנגד מעסיקתה לשעבר הגב' שרה נתניהו, אשת ראש הממשלה. פרץ טענה כי הגב' נתניהו התעללה בה בעת שעבדה אצלה, והפרשייה התגלגלה לכדי השמצות הדדיות, תביעות נוספות ואיומים שקיבלו שני הצדדים. בסקר החודש הנוכחי רצינו לבדוק מה דעתכם על הפרשייה ועל השפעתה של הגב' נתניהו על תפקודו ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.

המדגם

הסקר היה פתוח לאורך שלושת השבועות האחרונים, ונענו לו 788 משתתפים. בסקר יש ייצוג יתר לנשים (64% לעומת 36%). הפיזור הגיאוגרפי של המשיבים נראה תקין (49% תושבי המרכז, 10% תושבי מחוז ירושלים, 25% תושבי חיפה והצפון, 14% תושבי הדרום ו-2% תושבי יהודה ושומרון), וכצפוי ישנו ייצוג יתר ליהודים (95%). ההתפלגות לפי היחס לדת מראה שיש ייצוג יתר קל לחילונים על פני מסורתיים וחרדים (62% חילונים, 23% מסורתיים, 12% דתיים ו-3% חרדים).
כמו כן, על מנת לאפשר ניתוחים על פי השתייכות פוליטית, בסופו של הסקר נשאלו המשתתפים לאיזו מפלגה הם הצביעו בבחירות האחרונות. 27% הצביעו למפלגות ימין, 27% למפלגות מרכז, 16% למפלגות שמאל ו-6% למפלגות דתיות. כלומר, נראה שיש בסקר ייצוג יתר קל למחנה השמאל. האחוזים הנותרים לא הצביעו או הצביעו למפלגות אחרות. כמו סקרים אחרים במסגרת "סקר החודש" הסקר היה פתוח לגולשים רשומים בלבד, ועל כן הוא אינו סקר מייצג של האוכלוסיה.

למי אתם נוטים להאמין יותר – לאשת ראש הממשלה או לעוזרת?

ראשית, המשתתפים התבקשו לענות למי משני הצדדים הם מאמינים יותר – לגב' נתניהו, לגב' פרץ או לאף אחת מהן. כפי שניתן לראות בגרף, כמחצית מן המשיבים ענו כי הם נוטים לגב' פרץ. כמו כן, נראה כי הסיקור התקשורתי הנרחב לא החמיא במיוחד לשני הצדדים שכן לא פחות מרבע מן המשיבים ענו כי הם אינם מאמינים לאף אחת מהן.

תוצאות בקרב כלל המשיבים
  49.1%
  24.9%
  26.0%
נוטה להאמין לליליאן פרץ
נוטה להאמין לשרה נתניהו
לא מאמין לאף אחת מהן

עם זאת, דפוס המענה לשאלה זו השתנה כצפוי על פי הנטייה הפוליטית של המשיבים. 46% מן המשיבים שהצביעו למפלגות הימין בבחירות האחרונות השיבו כי הם מאמינים לגב' נתניהו, ואילו רק 32% נטו להאמין לגב' פרץ. בקרב מצביעי מפלגות השמאל והמרכז נצפתה אמונה גורפת (62% ו-65% בהתאמה) בגרסתה של הגב' פרץ לעומת זו של הגב' נתניהו (8% ו-16% בהתאמה). מעניין לציין כי בקרב המצביעים למפלגות הדתיות לא נראתה העדפה לאף צד (33% תומכים בגרסתה של נתניהו, 30% בגרסתה של פרץ ואילו 37% לא מאמינים לאף אחת). ומה לגבי הנטייה לדת? ניתוח התוצאות על פי קבוצות ההגדרה הדתית מעלה ממצאים מעניינים. נמצא מתאם חיובי בין רמת הדתיות של המשיב לבין אמונה בגרסת הגב' נתניהו, ומתאם שלילי (הפוך) בין רמת הדתיות לבין אמונה בגרסתה של גב' פרץ. כלומר, משיבים פחות דתיים (חילונים ומסורתיים) נטו לתמוך בצדקתה של פרץ ואילו משיבים דתיים יותר (דתיים וחרדים) נטו לתמוך בצדקתה של נתניהו (ראו בגרף).

האמונה ששרה נתניהו אומרת אמת לפי דתיות
  19.5%
  23.3%
  47.8%
  59.3%
חילוניים
מסורתיים
דתיים
חרדים

האם שרה משפיעה על תפקוד ראש הממשלה?

נראה שהציבור סבור שכן, ולא בטוח שבצורה חיובית. בשאלה השניה בסקר המשיבים נשאלו איזו השפעה לדעתם יש לגב' נתניהו על תפקודו של ראש הממשלה. מרבית המשיבים (56%) ענו כי השפעתה של הגב' נתניהו על תפקודו של רה"מ הינה שלילית, 17% סברו כי השפעתה חיובית, ורק 27% השיבו כי אין לה השפעה על תפקודו. לא נצפו הבדלים בין המינים בתשובה לשאלה זו. גם כאן כצפוי, לנטייה הפוליטית של המשיבים היתה השפעה מכרעת על תשובתם. בהתייחס למצביעי הימין התפלגות הדעות היתה יחסית אחידה, כאשר 29% סברו כי לשרה השפעה שלילית על תפקוד רה"מ, 34% סברו כי השפעתה עליו חיובית, ו-37% סברו כי אין לה השפעה. בקרב מצביעי השמאל המצב שונה לחלוטין. רובם המכריע (75%) סברו כי לשרה השפעה שלילית, 22% טענו כי אין לה השפעה ורק 3% סברו כי השפעתה חיובית. גם בקרב מצביעי המרכז התקבלה תמונה דומה, אך מעט יותר מתונה (70% השפעה חיובית, 19% ללא השפעה ו-11% השפעה שלילית). בדומה לממצאי השאלה הקודמת, גם בשאלה זו היתה לנטייה לדת השפעה על דפוסי התשובות. נמצא כי ככל שרמת הדתיות עולה, כך המשיבים נוטים להאמין כי לשרה השפעה חיובית וממעטים לחשוב כי השפעתה שלילית. למשל, בעוד ש-62% מהחילונים ו-56% מהמסורתיים סברו כי השפעתה שלילית, רק 29% מהדתיים ו-26% מהחרדים סברו כך.

האם מדובר ברדיפה פוליטית של משפחת נתניהו? תלוי את מי שואלים

לבסוף, נשאלו המשתתפים האם לדעתם העיסוק התקשורתי בפרשה נובע מרדיפה פוליטית כלפי משפחת נתניהו. מרבית המשיבים (45%) הסכימו עם הטענה כי העיסוק נובע מרדיפה פוליטית, 38% סברו כי טענה זו אינה נכונה ו-17% השיבו כי הם אינם יודעים האם הטענה נכונה או לא. השפעת הנטייה הפוליטית והדתית של המשיבים ברורה גם כאן. בעוד שרוב אנשי הימין ואנשי המפלגות הדתיות מאמינים כי מדובר ברדיפה פוליטית (63% ו-65% בהתאמה), רק כ-30% אחוזים מאנשי השמאל והמרכז מאמינים בכך. מנגד, כ-50% מאנשי השמאל והמרכז חושבים כי לא מדובר ברדיפה פוליטית, לעומת 22% ממצביעי הימין ו-13% בלבד ממצביעי המפלגות הדתיות.בהקשר לנטייה לדת, נמצא כי ככל שרמת הדתיות של המשיבים עולה, הם נוטים להאמין כי כן מדובר ברדיפה פוליטית (40% מהחילונים, 43% מהמסורתיים, 67% מהדתיים ו-82%(!) מהחרדים).

לסיכום – הכל פוליטיקה, אך גם דת

ממצאי הסקר הראו כי מרבית המשיבים נוטים לקחת את צידה של ליליאן פרץ בויכוח ומאמינים כי לגב' נתניהו השפעה שלילית על תפקוד רה"מ, אך רובם גם סבור כי העיסוק התקשורתי המוגבר בפרשה נובע מרדיפה פוליטית של משפחת נתניהו. ניתוח התוצאות הראה כי דפוס המענה של המשיבים מושפע בצורה חזקה מנטייתם הפוליטית. כלומר, יהיה המקרה אשר יהיה, אנשי הימין נשארים נאמנים בבסיסם כלפי משפחת נתניהו, ואילו אנשי השמאל והמרכז ממשיכים להביע תמיכתם בצד הנגדי לימין, במקרה זה בליליאן פרץ. ממצא מעט יותר מפתיע היה קשור להשפעה של הנטייה לדת על דפוס המענה של המשיבים. לא פעם, השפעה זו היתה אף חזקה יותר מההשפעה של הנטייה הפוליטית. ככלל, נראה כי ככל שרמת הדתיות של המשיבים היתה גבוהה יותר, כך עלתה הנטייה שלהם לתמוך בצדה של משפחת נתניהו.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 79833.74 שניות.