מרחק פסיכולוגי


המחקר המנסה לבחון את הדרך בא אנשים תופסים ומתיחסיים לפעולות יומיומיות.

בברכה,
דר' אלינה שטפן
דר' גיא דורון
המחלקה לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה