מרחק פסיכולוגי


המחקר המנסה לבחון שכיחות של התנהגויות מיניות שונות.

בברכה,
דר' גורית בירנבוים
דר' גיא דורון
המחלקה לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה